STRUKTURA PLETENINA
veza sa konstrukcionim i tehnološkim parametrima
izrade pletenina

Pletenine su tekstilne površine koje nastaju međusobnim povezivanjem petlji. Svojstva pletenina zavise od konstrukcionih i tehnoloških parametara izrade pletenina.