ODRŽAVANJE ODEVNIH PROIZVODA OD PLETENINA

 

Odevni proizvodi od pletenina se označavaju u skladu sa Pravilnikom o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda „Sl.glasnik RS“ broj 1/2014 i 86/2019. Svaki odevni proizvod koji se isporučuje na tržište Republike Srbije mora imati oznaku ili etiketu sa navedenim sirovinskim sastavom. Pored sirovinskog sastava, odevni proizvodi se dodatno označavaju ili obeležavaju etiketom sa podacima o postupku i načinu održavanja tog proizvoda, u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 3758 ili u skladu sa podacima koje je dao proizvođač ili njegov zastupnik. Ukoliko odevni proizvod iz uvoza nije snabdeven podacima o postupku i načinu održavanja, takve podatke na etiketu stavlja uvoznik.

Svaki odevni proizvod koji se isporučuje na tržište Republike Srbije dodatno je označen i obeležen etiketom sa podacima o procentu skupljanja pri održavanju tog proizvoda, u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 5077 i SRPS EN ISO 3175-1 link ka ovim standardima ili u skladu sa podacima koje je dao proizvođač ili njegov zastupnik. Ukoliko tekstilni proizvod iz uvoza nije snabdeven podacima o procentu skupljanja pri održavanju, takve podatke na etiketu stavlja uvoznik. Takođe, svaki odevni proizvod koji se isporučuje na tržište Republike Srbije ima dodatno označenu i obeleženu veličinu u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13402-2SRPS EN 13402-3SRPS ISO 3636SRPS ISO 3637SRPS ISO 4415SRPS ISO 4416 i SRPS ISO/TR 10652 link ka ovim standardima. Ukoliko odevni proizvod iz uvoza nije snabdeven podacima o veličini, takve podatke na etiketu stavlja uvoznik. Kada su u pitanju šalovi, marame i slični proizvodi, na etiketi se označava ili obeležava širina i dužina proizvoda u centimetrima (cm), ili se označava ili obeležava dužina najduže strane, ukoliko proizvod nema oblik pravougaonika.

Izuzetno, podaci o načinu održavanja, skupljanju prilikom održavanja i veličini odevnog proizvoda mogu se dati i u pratećoj komercijalnoj dokumentaciji u slučaju kada se odevni proizvodi isporučuju privrednim subjektima u okviru trgovine na veliko ili u slučaju kada se proizvodi isporučuju u skladu sa propisom kojim se uređuju javne nabavke.

 


Održavanje pletenina

Simboli za održavanje tekstilnih proizvoda