PRIPREMA ZA PLETENJE

Priprema prediva za pletenje zavisi od načina pletenja, tj. od toga da li se izrađuje kulirana ili lančana pletenina.

 


Priprema prediva

za pletenje